Werkwijze

Hoe ziet een coaching traject eruit?

Een coaching traject is echt maatwerk. Ieder persoon is uniek en daarom zal iedereen ook iets anders nodig hebben, op deze pagina leg ik in grote lijnen uit hoe ik te werk ga.

Kennismaking

Voor informatie of even van gedachten wisselen, bel mij dan of stuur mij een mail. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Naar behoefte kan ik ook een intake-formulier toesturen.

Intake: 45 minuten

Het is mogelijk om dit gesprek in de avond bij je thuis te plannen. Tijdens het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en nemen we gezamenlijk het ingevulde formulier door. Hierna kan ik een indruk geven voor het coaching traject. Is er een klik en willen we samen verder gaan dan plannen we direct de eerste coachsessie in. 

Coachsessie kind; 45 minuten coachen,
15 min verslaglegging

In de eerste coachsessie zal het voornamelijk draaien om elkaar te leren kennen en om de basis te leggen van een vertrouwensband. 

Ik ga samen met het kind op zoek naar zijn/haar hulpvraag. Hierbij ga ik uit van de behoefte, krachten en kwaliteiten van het kind. In de vervolg sessies gaan we op zoek naar antwoorden die ervoor zullen zorgen dat het kind weer gaat groeien en bloeien. Hierbij maak ik gebruik van verschillende spelmethodes zoals o.a; sensomotorisch spel, rollenspel, praatkaarten, emotie-spel en verhalen.

Bij het begeleiden van jongeren zullen de methodieken merendeel uit gespreksvormen bestaan waar we kijken naar zijn/haar doelen, eigen identiteit en het herkennen waar je krachten liggen en deze weten in te zetten. Hierdoor werk ik naar een innerlijke groei in bewustwording van gedrag, emoties en lichamelijke gevoelens.

Coaching is maatwerk en voor iedereen anders

Ieder persoon is uniek en iedereen maakt vorderingen op zijn/haar eigen tempo. Hierdoor is het coachen van kinderen maatwerk. Na 3 sessies zal er een tussen evaluatiegesprek plaatsvinden om te bespreken waar we staan en om samen te bepalen wat er nog nodig is.

Aan het eind van alle coachsessies vindt er een eindgesprek plaats. Een mooi moment om samen terug te kijken naar het afgelopen traject en om uiteraard de behaalde successen groot of klein te vieren!!

Ik werk systeem gericht wat o.a. inhoudt dat het gezin, school en andere systemen die om het kind staan meegenomen worden in het proces als dat nodig en mogelijk is.